Idiomes
 

Presentació

 

 

La millor manera d'aprendre una llengua és fent una immersió en un país on s'utilitza de manera habitual, on els seus habitants la tenen com a pròpia i on és possible utilitzar-la per comunicar-se en totes les situacions d'ús, les formals i les informals. Si hi afegim el reforç que comporta l'assistència a cursos on es fa un aprenentatge sistemàtic, teòric i pràctic, de la llengua, l'èxit està assegurat.

Això són els Cursos de Català com a Llengua Estrangera que us ofereix la Universitat Jaume I de Castelló cada estiu:

  • Certificats emesos per una universitat pública de reconegut prestigi en la formació i investigació superiors, amb més de 14.000 estudiants i amb modernes instal·lacions que disposen dels recursos bibliogràfics i telemàtics necessaris per a la impartició de classes.

  • Activitats complementàries, lúdiques i culturals, amb excursions a les ciutats més importants i als llocs més representatius que permetran l'estudiantat conèixer, a més de la llengua, la cultura i els costums del país.

  • Viure durant els cursos a la costa del Mediterrani valencià i gaudir de tota l'oferta turística, d'oci i també cultural, que ofereix la ciutat de Castelló de la Plana i les comarques més pròximes.

Wenceslao Rambla Zaragozá , vicerector de Cultura i Extensió Universitària